Giáo trình - CD lắp ráp và cài đặt mạng nhất nghệ

LAB 01 - BÀI TỔNG QUAN MÁY TÍNH
LAB 02 - BÀI TỔNG QUAN MÁY TÍNH
LAB 03 - BÀI BIOS SETUP
LAB 04 - BÀI CHIA ĐĨA
LAB 05 - BÀI SETUP WINDOWS
LAB 06 - BÀI CÀI DRIVERS & ỨNG DỤNG
LAB 07 - BÀI NORTON GHOST
LAB 08- BÀI TCP/IP
LAB 09 - BÀI LOCAL USER & LOCAL GROUP
LAB 10 - BÀI SHARE
LAB 11 - BÀI CẤU HÌNH MAIL BROWSER
LAB 12 - BÀI TCP/IP MỞ RỘNG
LAB 13 - BÀI CẤU HÌNH ROUTER ADSL VÀ WIRELESS
LAB 14 - BÀI CẤU HÌNH CHƯƠNG TRÌNH CHỐNG VIRUS
LAB 15 - BÀI WORDPRESSPHẦN II:CD

Download tại đây:
PHP Code:
http://www.fshare.vn/file/DZK6EPGGWJ/ 
Nguồn: softso1.com
Quảng Cáo