1. kiến trúc website là gì?

Trang chủ, danh mục lớn, danh mục con, bài chi tiết.
Phải có những điều hướng các link từ trên xuống dưới sang ngang và ngược lên trên.
Nên Seo những từ khóa có độ cạnh tranh thấp trước

Sự quan tâm của người dùng 30% kích vào
url 21%
Description- Snippet 43%
Site link 3%
Instant Preview 2%

2. Quy tắc lựa chọn từ khóa:

Mức độ cạnh tranh phải thấp
Khối lượng tìm kiềm lớn
Giá trị chuyển đổi cao
Chỉ số hiệu quả KEI
KEI = SV*2/C
SV: mức độ tìm kiếm
C: số lượng website cạnh tranh allintitle:””

3.Tại sao phải nghiêng cứu từ khóa. adwords.google.com/
1 google Adwordskeyword tool
2 Google Insight for Search
3 Google Trends
4 Google Search box
5 Keyword Discovery Trellian
6 Wordtracker
7 Wordze
8 Spyfu

Webtrends.com: đánh giá và phân tích hệ thống
Omniture.com: đánh giá và phân tích hệ thống
Forrester.com:đánh giá về sảng phẩm
Quantcast.com: đánh giá xu hướng các thương hiệu
Comscore.com: cung cấp các thông tin thống kê về thị trường
Nielsen.com: Cung cấp các thông tin thống kê về thị trường
Emarket.com
Giaseo.com giá tham khảo từ khóa seo
Eship.vn

4. Quy trình nghiêng cứu từ khóa
1 đưa ý tưởng về từ khóa
2 phân loại các ý tưởng về danh mục sảng phẩm
3 Phân tích khối lượng tìm kiếm, mức độ cạnh tranh
4 Chọn lọc, kết hợp cụm từ khóa
5 Phân bổ cụm từ khóa


6. các cách viết title
Tham vọng lên top cao nhất với một từ khóa trong một title
Tham vọng lên cùng một từ khóa khác nhau trong cùng một title
Allintitle:”keyword” kiểm tra độ cạnh tranh của keyword

7. kĩ thuật ghép từ khóa
Phu kien iphone
Bao da iphone 4
Phụ kiện iphone 4
ốp lưng iphone 4
<title> bao da phu kien iphone 4| ốp lưng iphone 4 ốp lưng iphone 4</title
+ 5 tiêu chuẩn cho một title
Phải chứa từ khóa
Từ khóa phải xuất hiện ngay khi mở đầu title
Mật độ từ khóa lặp lại từ 2 đến 3 lần
Mỗi trang có một title khác nhau
Mỗi lanling page phải có một title khác
Độ dài title phải nhỏ hơn 70 kí tự
Sự khác nhau giữa dấu , và dấu |

+ mất tối thiểu 6 tiếng hoặc tối thiểu 2 ngày cho một bộ keyword
+ kết hợp giữa adword keytool và google search box để chọn từ khóa
http://www.google.com/insights/search đưa vào từ khóa chung nhất để lựa chọn từ khóa cần thiết

http://www.google.com/trends gõ hai từ vào để chọn từ khóa vd: bat dong san, bất động sản

+ một số thuật ngữ
Serps: search engine result pages: trang hiển thị kết quả tìm kiếm
Keyword research: nghiêng cứu từ khóa
Keyword pharases: cụm từ khóa
Roi: tỉ lệ hoàn vốn đầu tư
Kei: chỉ số hiệu quả của từ khóa
Competitors: đối thủ cạnh tranh
Sv: search volume: khối lượng tìm kiếm
traffic:
atl mages: thuộc tính mô tả hình ảnh
nofollow: ngăn không cho spider không đi đến trang chọn
Quảng Cáo