1. Lợi ích đối với NNT
- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
- Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet.
- Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ, được NHTM xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT.
- Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp.
- Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM.
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp chứng thư số, chữ ký số với tổ chức cấp chứng thực chữ ký số công cộng.
2. Điều kiện đăng ký Nộp thuế điện tử
NNT tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có đủ các điều kiện sau:
- Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.
- Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp và đang còn hiệu lực.
- Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với Cơ quan thuế.
- Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế.
- Có tài khoản tại NHTM.
- Riêng trong thời gian thí điểm, NNT muốn sử dụng dịch vụ cần có tài khoản tại BIDV và thuộc địa bàn quản lý của Cục Thuế, Chi cục Thuế tham gia triển khai thí điểm (Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc).


Hiện nay có nhiều nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số giúp người nộp thuế có đủ các điều kiện sau đây được tự nguyện đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet.
Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan thuế. Bạn có thể tham khảo dịch vụ thuế điện tử fpt.
Quảng Cáo