Các yếu tố khác có trong một kiến trúc website:

Navigation và real content
- Khi người dùng gõ nội dung searchbox một từ khóa thì thuật toán so sánh từ khóa với real content
- ý nghĩa của Navigation mang tính chất điều hướng trên web này có rất nhiều trang giống nhau và có vai trò rất quan trọng trong seo
- ý nghĩa của real content nội dung từ khóa sẽ xác định quan trọng nhất của công cụ tìm kiếm

+ sitemap website
- là một page thống kê tất cả hạng mục có trên website
- có 2 dạng xml và html
xml dùng cho search engine báo cho search engine khi có bài viết mới
html dùng cho người dùng

Thuộc tính Yêu cầu Mô tả
Urlset Phải có Chuẩn giao thức hiện tại
url Phải có Thuộc tính bắt đầu khai báo Url
Loc Phải có Phải kết thúc bằng dấu /
lastmod Tùy chọn Ngày sửa cuối cùng của url
Changefreq Tùy chọn Bao nhiêu lâu thì trang update một lần, giá trị hợp lệ
Priority Tuỳ chọn Độ ưu tiên giữa các URL với nhau, độ ưu tiên này không ảnh hưởng đến thứ hạng của website
Trang chủ 1, trang catelory là 08 trang chi tiết là 05

* Nếu muốn ưu tiên bài viết chi tiết hơn thì set 07
Các công cụ tạo sitemaps
Gsitemap
Xml-sitemap
Gsitemap doc

Google Insight for Search
- dự đoán su hướng phát triển của từ khóa.

cách sử dụng Nofollow Seo Copywriting
chặn những trang không cần thiết (những trang không có tiền) như giới thiệu liên hệ chính sách hỗ trợ đăng nhập/ đăng kí.

Tập trung vào tab và category

Sức mạnh của Anchor Text:
Anchor Text ở Trang A phải kết hợp với Title ở trang b(đích link đến)
ghi chú: Muốn lên keyword nào thì chúng ta phải đặt nó trong đường liên kết, Để thoát khỏi panda phải tăng cấp độ liên kết sâu
Trong một bài viết Alt ảnh không được giống nhau
Dùng style fonsize=”3” để giữ thẩm mỹ nhưng tiêu đề vẫn H1

Google sắp xếp spider theo những tiêu trí sau:
- Các cấp độ liên kết sâu (nên có ít nhất 8 cấp độ)
- Các cấp độ liên kết domain
- Link đặt tại trang chủ
- Link đặt tại các danh mục
- Link đặt trong bài viết chi tiết
- Link đặt tại subdomain
- Link từ các domain khác
- Phân bổ từ khóa vào các page
- Phân bổ từ khóa vào trang chủ
- Phân bổ vào các trang danh mục hay category
- Phân bổ vào các bài viết chi tiết
- Phân bổ vào tags
- Từ trang chủ
- Phân bổ từ khóa vào subdomain

Cấp độ sử dụng domain
- Domain.com
- Domain.com/category
- Domain.com/category/content
- Sub.Domain.com

Mạng xã hội
- Domain thương hiệu
- Các yếu tố tối ưu một page
- Traffic / CTR(tỉ lệ click)
- Các yếu tố của một domain
- phân bổ từ khóa trong website

20 tiêu chí về từ khóa
- Từ khóa xuất hiện trong title
- Từ khóa xuất hiện ngay khi mở đầu title
- Sử dụng domain keyword
- Tiêu để bài viết chứa từ khóa và tiêu đề phải là H1
- Từ khóa phải đặt trong liên kết nội bộ
- Từ khóa sử dụng trong backlink
- Từ khóa đặt trong H1 phần nội dung
- Từ khóa xuất hiện trong 150 kí tự đầu tiên
- Từ khóa sử dụng làm sub domain
- Từ khóa nằm trong URL của bài viết (URL phải ở dạng tĩnh)
- Từ khóa nằm trong các thẻ Heading khác (h1,h2)
- Từ khóa nằm trong thuộc tính alt
- Từ khóa phải được phân bổ đều trong phần văn bản
- Từ khóa sử dụng làm tên ảnh
- Từ khóa nằm trong tag
- Từ khóa từ khóa đặt trong các thẻ <b><strong>
- Từ khóa đặt trong các thẻ <i> <em>
- Từ khóa đặt trong các thẻ <li>
- Từ khóa nằm trong thẻ Meta Description
- Từ khóa nằm trong phần comment của bài viết


- Tầm quan trọng, độ uy tín của domain
- Phổ biến liên kết, từ khóa, onpage, offpage, traffic, ctr, social, hostting.
- Ưu điểm của abc.com, Robots.txt, tránh trùng lặp nội dung

Internalink dưới 100 link externalink 0 là tốt


Cấu trúc URL
Link tĩnh là link nhìn vào ta hiểu được luôn vấn đề
Các dạng domain
Keyword.com
Keywordthuonghieu.com
Keyword-thuonghieu.com
ThuonghieuKeyword.com
Thuonghieu-Keyword.com
Thuonghieu.com
Quảng Cáo