1. Tối ưu thẻ title

+ Là thẻ quan trọng nhất trong tất cả các thẻ và có giá trị cao nhất về [B]tối ưu hóa website, nó ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng từ khóa của website.
+ Từ khóa quan trọng nhất phải đặt trong thẻ title.
+ Hạn chế trùng lặp thẻ title cho từng danh mục, bài viết.
+ [B]Thẻ title chỉ nên gồm 10-70 ký tự, bản thân mình đã trải nghiệm thấy thẻ title gồm 60 ký tự là tốt nhất.
+ Từ khóa quan trọng nhất nên đặt đầu tiên trong thẻ title.

2. Tối ưu thẻ meta description

+ Là phần thông tin google lấy từ website bạn hiển thị giúp người dùng có thể khái quát được nội dung website của mình.
+ Thẻ description nên viết một cách xúc tích nhất nhằm thu hút người dùng click vào website của bạn.
+ Thẻ description được google nên chứa từ 100 đến 170 ký tự.
+ Không nên [B]nhồi nhét từ khóa vào thẻ description gây phản cảm với người đọc.

3. Tối ưu thẻ meta keyword


+ Là thành phần không nhìn thấy khi xem website trên trình duyệt, trước đây google , yahoo, bing đều lấy thông tin trong thẻ này để phân loại website.
+ Hiện nay Google, Yahoo, Bing không còn lấy thông tin trong thẻ này nữa do có quá nhiều webmaster lạm dụng chèn từ khóa nên nó không còn quá quan trọng nữa nhưng chúng ta nên khai báo đầy đủ.

4. Tối ưu đường dẫn URL


5. Tối ưu các thẻ trong body
Quảng Cáo