Các navigation trên website. 10 tiêu chí không phải từ khóa. 10 tiêu chí liên kết. 10 tiêu chí hosting. 20 tiêu chí không nên sử dụng. 10 tiêu chí seo google local. 10 kỹ thuật SEO video. Submit Search Engine.

Seo copywriting
Đảm bảo được sự liên quan và tính phổ biến
- với mỗi một bài viết chúng ta phải nghiêng cứu từ khóa sử dụng công cụ để ước lượng số truy cập
- phân bổ và và nội dung trên trang phải phù hợp với title và meta description;
- đảm bảo khi sử dụng H1 chứa từ khóa chúng ta mong muốn.
- h2 và h3 sẽ là những từ khóa mở rộng của h1
- tạo sự nhấn mạnh cho spider và người dùng bằng các thuộc tính bôi đậm hoặc in nghiêng.
- Sử dụng những từ có nghĩa để tạo liên kết.
- Nếu sử dụng tài liệu ở trang khác thì chúng ta phải nghi rõ nguồn.
- Không sử dụng quá nhiều từ khóa trong một trang.
- Nên sử dụng từ và cụm từ ngay trong câu đầu tiên.
- Không sử dụng cỡ chữ nhỏ hơn 8px.
- Tránh để tình trạng lỗi font xảy ra.
- Tạo ra những nội dung mới và không bị trùng lặp, nếu copy thì phải sáng tạo
- Tăng lượng từ vựng để biến từ khóa khôn khéo mà không gây phản cảm với người dùng.
- Nên sử dụng những chữ xung quanh ảnh để Seo
- Phân bổ đều từ khóa vào các yếu tố title meta description, url alt ảnh text body, heading


Duplicate content
- Sử dụng re-direct301 ( truy cập trang nào cũng về tranh chính)
- Sử dụng canonical để redirect(<linkrel=”canonical”href=http://khumuasam.org/blog/>)
- Thêm <head><metaname=”robots”content=”noindex,nof ollow”</head> vào trang trùng lặp

Robots.txt

- bản chất của robot là chặn không cho spider đi vào
- trong file chỉ chặn disallow
- user-agent: * tất cả các công cụ khác nhau đều được đọc
- disalow: /* chặn tất cả spider
- disalow: /wp-admin chặn trang admin

10 tiêu chí không phải từ khóa

- nội dung phải là duy nhất
- liên kết từ trang chủ đến trang con.
- thường xuyên cập nhật nội dung website(viết bài mới, tạo backlink)
- tạo backlink phải chia sẻ đều link về các trang con của website (mỗi trang nên có những từ khóa riêng)
- website phải có định dạng url tĩnh
- hạn chế sử dụng flash trong web
- đặt quảng cáo của google lên website (bắt spider vào trang nhiều hơn)
- sử dụng các dịch vụ khác của google (google on search,
- áp dụng các kiến thức Seo Copywriting trong nội dung.
- copy một cách sáng tạo.

10 tiêu chí về liên kết trong bài viết

- sử dụng từ khóa chủ đạo làm anchor text trong backlink.
- đảm bảo độ phổ biến của liên kết da dạng (xuất phát từ nhiều IP nhiều domain)
- nên liên kết với những trang có tin tưởng cao. trustrank
- nên liên kết với những trang có pagerank cao.
- sử dụng từ khóa chủ đạo làm anchor text cho internal link (link liên kết nội bộ)
- phổ biến liên kết nội bộ
- đảm bảo các cấp độ trong website
- kiểm soát chất lượng và số lượng các link nofollow
- hạn chế thay đổi cấu trúc web


10 tiêu chí về domain và hosting

- domain càng có tuổi càng tốt.
- lịch sử của domain (đã bao giờ bị phạt hay chưa) vidu: chữ cùng màu nền
- đảm bảo hoạt động trên sever thường xuyên.
- Nên chọn những hosting cấu hình cao và ổn định.
- Sử dụng feet và RSS cho domain (dùng để thông báo cho spider biết..)
- Sử dụng google Adsense cho domain
- Sử dụng giao thức https:
- Đăng kí domain với webmaster tool.
- Domain keyword dễ lên top hơn
- Domain nên xuất hiện trên danh bạ web uy tín.

Các thuật ngữ Seo quan trọng
- Search từ khóa google place business đăng kí theo gmail (những ưu điểm là luôn nằm trong top 5, xuất hiện rất nhanh, tỉ lệ click của google business rất cao. Địa chỉ phải xuất hiện ở website <category chỉ được gõ 4 từ khóa và chọn internet maketting service, phần hình ảnh up tối thiểu 3 cái, video bắt buộc phải tải từ youtube
- Làm cách có hình ngôi sao phải có 5 comment bằng 5 gmail khác nhau, để được lên cao gửi liên kết tới nhiều người.
Quảng Cáo