10 phương pháp seo video, 20 tiêu chí khong nên sử dụng, 9 tiêu chí khi theo theo google local, 5 điều cần tránh trong tối ưu Title. 4 điều cần tránh trong tối ưu Description. 7 điều cần tránh trong tối ưu Url. 2 điều cần tránh trong Heading tags. 11 tiêu chí tối ưu hóa hình ảnh. Tìm hiểu quá trình xây dựng link tự nhiên. Tìm hiểu Google Pagerank. Phổ biến liên kết là gì
*cách dụ spider về trang của mình
Tạo backlink, thường xuyên viết bài mới.


10 phương pháp seo video

- từ khóa xuất hiện đầu title
- tên user chứa từ khóa
- phần description chứa từ khóa
- commen ở chính vi deo chúng ta và những video xung quang,(tên vi deo ko quan trọng)
- nhúng lên website của chính chúng ta.
- sử dụng altrortex từ trang mình trỏ vào youtube.
- email maketing có video
- chia sẻ trên các mạng xã hội
- tag 2 dòng đầu nghiêm túc, dòng sau giải trí và chọn những mạng nhiều người quan tâm.

20 tiêu chí khong nên sử dụng
- cloaking ( spider nhìn thấy một nội dung, người dung nhìn thấy mồ nội dung)
Đây là kĩ thuật seo blackhat, khi đó website tạo ra 2 nội dung một cho spider một cho người dùng
- mua bán liên kết ồ ạt
- liên kết từ (hoặc tới) những trang có nội dung nhạy cảm.
- sever downtime quá nhiều (website không hoạt động và spider kko vào được)
- tránh sử dụng text ẩn trùng với background
- sử dụng tất cả anchor text là 1 từ khóa
- cấu trúc link trong website đặt trong nofollow
- urls chứa tham số
- nhồi nhét từ khóa trong văn bản
- nhồi nhét từ khóa trong title
- nhồi nhét từ khóa trong Url
- nhồi nhét trong description.
- tránh trùng lặp nội dung
- urls quá dài
- title quá dài
- description quá dài
- cấu trúc link trong web đặt nofollow quá nhiều
- giấu text ẩn bằng css (display:none
- sử dụng cỡ chữ quá bé.
- sử dụng các từ vô nghĩa để tạo liên kết

9 tiêu chí khi theo theo google local

- tên miền quốc gia sẽ được ưu tiên hơn
- seo thị trường nào thì sử dụng ngôn ngữ đó.
- Có backlink từ các trang tại thị trường đích * whois.domaintools.com
- Sever hosting phải đặt tại thị trường chúng ta seo
- Đặt target trong webmastertool
- Đăng kí country trong google place
- Vị trí khác hang truy cập thong qua google search
- Địa chỉ trên website
- Sử dụng thẻ meta language
- Sử dụng tag để seo*

Trustrank
Sử dụng https
Websites có chứng nhận an toàn.
Thời gian đăng kí domain
Địa chỉ email và thong tin liên hệ sẵn có trên web
Những chính sách về bảo mật
Có backlink từ những trang uy tín như gov hay edu

Hạn chế liên kết đến những trang 404 (trang không tồn tại)

- có các cấp độ liên kết đến trang 404
- có mục search trong trang 404
- có sitemap trong 404
- hướng dẫn cách tìm ra nội dung hữu ích
- design một trang 404 đẹp mắt, hữu ích.

Độ dài tiêu chuẩn của các tiêu chí
- title tốt nhất từ 66-69
- meta description từ 156-158 (có dấu 210 kí tự là tối đa)
- url 75-92

Những điều cần tránh trong title
sử dụng 1 title cho toàn bộ trang
sử dụng title không liên quan đến nội dung của trang
sử dụng title quá dài

những điều cần tránh trong description
1. viết description không liên quan đến nội dung của trang.
2. sử dụng metadescription chung: đây là website
3. chỉ điền từ khóa vào description
4. sao chép toàn bộ nội dung vào description
5. sử dụng một description cho toàn bộ trang

những điều cần tránh trong Url
1. sử dụng url quá dài
2. sử dụng url động
3. sử dụng cấu trúc quá dài (tối đa 4 cấp độ)
4. sử dụng tên trang chung trang1.html trang2.html
5. sử dụng quá nhiều từ khóa trong url vd:kw-kw-kw.html

Những điều cần tránh trong heading

1. sử dụng quá nhiều heading
2. sử dụng heading bao trùm văn bản
3. sử dụng heading bừa bãi

những điều cần tránh khi sử dụng images

sử dụng tên ảnh chung chứa từ khóa
sử dụng dấu cách giữa tên ảnh(sử dụng dấu gạch ngang)
sử dụng alt ảnh quá dài (dưới 70 kí tự)
sử dụng tên ảnh quá dài
không dung chung alt ảnh

những điều cần tránh trong liên kết
1. sử dụng từ chung chung để link (tại đây nhấn vào đây)
2. tránh link tới các tranh 404
3. tránh thay đổi cấu trúc liên kết.
4. sử dụng từ khóa quá dài để liên kết(chỉ sử dụng những từ khóa cần)

Cài đặt google Analytic

1. Tag: có tính năng gom lại những bài viết cùng chủ đề(sử dụng cấu trúc về liên kết title, heading, alt ảnh,)
2. bất kì có một bài viết mới đều có mục sảng phẩm mới nhất, sảng phẩm bán chạy, sảng phẩm cùng loại

5 tiêu chí trong bài viết chi tiết

1. phải có link trỏ về trang chủ
2. có link trỏ về danh mục
3. link trỏ về sitemaps
4. vài link về tag
5. link về những bài viết ngoài bài viết liên quan
Quảng Cáo