Quy trình seo, Các phương pháp xây dựng backlink, Kỹ thuật Seo forum. Kỹ năng và kỹ thuật xây dựng liên kết.

Quy trình seo


1. phân tích web
2. nghiêng cứu và phân tích từ khóa
3. nghiêng cứu đói thủ cạnh tranh
4. tối ưu hóa cấu trúc site nội dung
5. submit search engines
6. xây dựng liên kết
7. phân tích hiệu quả
8. tối ưu lại các yếu tố


1 phân tích từ khóa
2 Link builing.


Phát triển link tự nhiên.

Những web cùng lĩnh vực >40%
Khác lĩnh vực ~20%
Full url ~10%
Nofoloow ~10%
Không tạo link ~10%

Đặt trong phần nội dung 30%
Link xuất phát ở trang chủ 10%
Link từ danh bạ website 10%
“Virus” link 20%
Full URL 20%
Trao đổi liên kết hai chiều 10% (chất lượng liên kết rất thấp)

Các phương pháp xây dựng backlink

Dòi hỏi kĩ thuật cao

1. tạo các theme plugin layout của các bộ mã nguồn mở
2. cung cấp dịch vụ free image như photobucket
3. tài trợ hosting/server/domain
4. cung cấp các dịch vụ rút ngắn link
5. tạo các định dạng pdf ppt ebook và chia sẻ trên internet
6. cung cấp các dịch vụ lưu trữ như mediafile rapidshare
7. tạo ra các tool và chia sẻ miễn phí
8. hack website

dễ thực hiện

1. post link comment f
2. tạo link qua các profle các ứng dụng website
3. rss submit (bắt buộc website có hỗ trợ rss
4. cross link
5. manual/autodirectorysubmit (đưa vào danh bạ website)
6. forum nick
7. kĩ thuật link bait (đặt link trong bài viết chi tiết và người khác copy về)
8. link exchange/reciprocallink (trao đổi link một chiều)
9. sử dụng seo tools
10. social bookmark (mạng xã hội)
11. tạo ra các free website (blogshot googlesite wordpress)
12. mua link ở novaads
13. c-class
14. viết bài pr báo chí

ưu nhược điểm của từng phương pháp.

1. Chi phí
2. sự tích lũy
3. thời gian xây dựng
4. chất lượng link
5. cấu trúc link ra ngoài
6. link cùng chủ đề
7. số lượng link


trao đổi link
tạo được link từ nhiều domain khác nhau
tìm được nhiều link từ các website cùng chủ đề
chi phí thấp;
có sự tích lũy

nhược điểm
thời gtian cây dựng link lâu dài
chất lượng link không cao
ảnh hưởng tới cấu trúc
outboundlink

lấy link từ diễn dàn
· nơi nào lấy link càng dễ thì chất lượng link càng thấp.
không ảnh hưởng tới cấu trúc outboundlink
tạo được số lượng nhiều và nhanh
có sự tích lũy (tuy nhien giảm theo thời gian)

Nhược điểm
chất lượng link thấp. lấy số lượng bù chất lượng
Số diễn dàn cùng chủ đề rất ít

Phương pháp submit directories

Ít ảnh hưởng đến cấu trúc out link
Chi phí thấp
Tốc độ tạo link nhanh
Nguồn links từ nhiều domain khác nhau
Có sự tích lũy

Nhược điểm
Chất lượng link thấp
Không theo một chủ đề nào cả

Phương pháp mua link

Không ảnh hưởng đến cấu trúc out boundlink
Chất lượng link cao
Dễ dàng có những nguồn link cùng chủ đề

Nhược điểm
Chi phí cao
Không có sự tích lũy
Có nguy cơ bị google band penalty

Viết bài pa báo chí
Chất lượng link tốt (vì nằm trong phần conten)
Không ảnh hưởng tới cấu trúc outboundlink
Có sự tích lũy

Nhược điểm
Chi phí cao
Tốc độ triển khai chậm
Nguồn link đến từ số ít domain (những trang báo lớn có thể viết pr ít)
Link từ trang không cùng ngành nghề

Social bookmak (sử dụng mạng xã hội)
Tốc độ triển khai nhanh
Phổ biến link trên các website cao
Chi phí rẻ
Có sự tích lũy
Chất lượng link tốt
Không bị ảnh hưởng out link

Nhược điểm
Chất lượng link thấp vì là nofollow

Cross link

Chất lượng link tốt
Số lượng link nhiều (phụ thuộc vào số lượng website chúng ta có)
Có thể tùy biến khi có thay đổi chiến lược seo
Sự tích lũy có và ổn định


Nhược điểm
Chuẩn bị nhiều nguồn lực
Chi phí cao
Mất nhiều thời gian xây dựng hệ thong website


Kĩ thuật lợi dụng forum
Dạng html
Dạng Bb code
Dạng Text
Dofollow hoàn toàn
Nofollow hoàn toàn
Forum nửa mùa
Chữ kí nofollow conten dofollow
Tiêu đề trên 85 kí tự
Chữ kí 1000 kí tự 500ki tự
Forum dưới 10000 kí tự
Forum không yêu cầu kích hoạt
Forum kích hoạt bằng email
Forum kích hoạt bằng tin nhắn
Có n bài viết thì mới được mở topic
Forum gộp bài viết
Capcha khó
Link lặp
Topic capcha
Không đăng nhập không thấy gì
Không đăng nhập không thấy topic
Không đăng nhập không thấy link


4 đặc điểm seo forum
Cài phần mềm
Tên các box trùng với từ khóa
Dung tag trong cài bài viết ở topic
Paste bình thường.

Title chứa từ khóa
Kết hợp với seo ảnh
Từ khóa nằm trong 150 kí tự đầu tiên
Mỗi bài có chỉ 3 hoặc 4 altror text (đến các trang khác nhau)
Kết hợp với seo video trong bài.
link

Backlink
Tạo nick tự comment cho chính mình
Chữ kí chứa altror text phải khác nội dung altror text trong bài viết
Post dưới 4 ảnh trong topic
Comment vào các topic có liên quan
Tránh quá nhiều link cho một domain (domain dưới 3 tháng không nên seo forum)
Chuẩn bị 2 tiêu đề một ngắn một dài dưới 85.

Giới thiệu Seotools

Seo spyglass (check đối thủ có bao nhiêu ip bao nhiêu domain)
Fast directory dubmitter (
Seo link robot (đọc kĩ hướng dẫn)
http://www.Bulkping.com (giúp index trang nhanh)

phân tích backlink hiệu quả
backlinkwatch.com (phân tích backlink hiệu quả)
majesticseo.com/phân tích tốc độ phát triển backlink
Quảng Cáo