Bạn truy cập vào bất kỳ diễn đàn hoặc trang web để tìm một cái gì đó hữu ích và nó sẽ yêu cầu bạn phải đăng ký một tài khoản để sử dụng. Mỗi lần một diễn đàn yêu cầu phải đăng ký thì tôi chỉ đơn giản là tắt trang web đó ngay, có thể bạn sẽ làm như vậy. Nhưng lần này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách đối mặt với nó.
Trước khi bắt đầu, bạn nên biết cách nó hoạt động như thế nào. Tất cả các trang web và diễn đàn sẽ chặn người dùng chưa đăng ký, nhưng nó sẽ không chặn Google Bot. Những gì chúng tôi sẽ làm là chuyển đổi User Agent của tôi thành Google Bot và tự do trình duyệt bất kỳ trang web hoặc diễn đàn mà không cần đăng ký.
Đầu tiên bạn phải cài đặt một add-on cho firefox là “user agent switcher“. Sau khi cài đặt xong bạn vào Tools > Default User Agent> User Agent Switcher > Options
Chọn User Agent ở phía bên trái sidebar và click New> New User Agent. Bây giờ trong phần mô tả bạn gõ:
crawl-66-249-66-1.googlebot.com và trong phần user agent bạn gõ
Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
=> OK => OK => rs firefox
Bạn làm như hình bên dưới




Truy cập forum hoặc website mà không cần phải đăng ký

Bạn phải đảm bảo rằng Google Bot phải được chọn như hình dưới




Truy cập forum hoặc website mà không cần phải đăng ký


Bây giờ bạn có thể vào bất kỳ trang web hay forum nào mà không cần phải đăng ký. Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra BugMeNot, đó là một dịch vụ trực tuyến miễn phí, nơi mọi người chia sẻ thông tin đăng nhập của hàng ngàn trang web và các diễn đàn


Nguồn:trungtin.info
Quảng Cáo