Thủ tục tạo tờ khai điện tử để kê khai thuế qua mạng bao gồm 2 bước chính mà các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ với co quan thuế.
1. Tạo tờ khai điện tử
Khi đã đăng ký chu ky so thành công, nhà đầu tư liên hệ với cơ quan thuế để tạo tờ khai trên ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất
Tạo tờ khai trực tiếp trên cổng điện tử
Kết xuất tờ khai PDF.
Lưu ý
Đối với tờ khai GTGT, kết xuất tờ khai chính từ ứng dụng HTKK (nhập thông số trang in là 1), và gửi kèm bảng kê Excel.
Tờ khai chính kết xuất ra file PDF
Bảng kê hoá đơn kết xuất file Excel (do bảng kê thường có dung lượng lớn - lớn hơn 5MB sẽ không gửi được)
Riêng tờ khai quyết toán thuế TNCN gửi dưới định dạng file Excel kết xuất từ ứng dụng HTKK hoặc ứng dụng quyết toán thuế TNCN


2. Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet
Quy trình nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet
a. Gửi tờ khai điện tử
Các bước thực hiện:
Thông báo xác nhận (hệ thống tự động gửi qua email)
Trường hợp NNT đã nộp hồ sơ khai thuế qua mạng nhưng chưa nhận được Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet thông qua địa chỉ thư điện tử của NNT, NNT kiểm tra lại ngay địa chỉ thư điện tử đã đăng ký và liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn.
Trường hợp Thông báo xác nhận nộp hồ sơ khai khai hải quan điện tử thông qua địa chỉ thư điện tử của NNT có nội dung không đúng, thiếu chính xác (như thời điểm đã nộp hồ sơ, loại tờ khai thuế đã nộp...) NNT liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn
b. Trình ký
Kế toán thực hiện lập tờ khai, vào hệ thống KTQM, trình ký giám đốc.

Giám đốc vào hệ thống KTQM, duyệt tờ khai, ký điện tử và gửi tờ khai đến CQT.
Quảng Cáo