Nộp tờ khai thuế qua mạng Internet với chữ ký số
Nộp thuế qua mạng Internet là việc doanh nghiêp kê khai thuế trên máy vi tính của mình và gửi tới cơ quan quản lý thuế bằng mạng Internet, mà không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế.
Nộp tờ khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, một trong những hình thức giao dịch được pháp luật về thuế quy định, đây là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại
Chu ky so là thông tin đi kèm dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Chữ ký số đã được chứng minh đảm bảo về tính an ninh và được thừa nhận về pháp lý tương đương với con dấu và chữ ký của doanh nghiệp.
Theo quy định, doanh nghiệp để đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet cần có chữ ký số do nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.


Các hình thức nộp tờ khai thuế qua mạng với chữ ký số
Hiện tại có hai hình thức nộp tờ khai thuế qua mạng Internet được ngành Thuế chấp nhận:
Nộp tờ khai trực tiếp tại cổng thông tin của ngành Thuế thông qua hệ thống khai thuế qua mạng (iHTKK)
Nộp tờ khai qua các nhà cung cấp dịch vụ TVAN
Hình thức nộp tờ khai thuế qua các nhà cung cấp dịch vụ TVAN đem lại những lợi ích vượt trội cho Doanh nghiệp vì dịch vụ luôn sẵn sàng, hỗ trợ cao và các dịch vụ đi kèm tận nơi, miễn phí.
FPT là nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng, đồng thời cũng là nhà cung cấp dịch vụ TVAN cho Doanh nghiệp. Điều này đảm bảo Doanh nghiệp được hỗ trợ tốt nhất từ khi Doanh nghiệp mua chữ ký số đến khi kê khai, nộp tờ khai thành công.
Bạn có thể sử dụng dịch vụ dang ky chu ky so của FPT để nhận được những hỗ trợ tốt nhất.
Quảng Cáo