Hôm nay thấy anh em bàn nhiều về mục redirect nên phát thêm bài này cho vui
VD1 - chuyển chiasedoan.net sang www.chiasedoan.net
(Tức là khi truy cập vào địa chỉ http://chiasedoan.net/ nó tự chuyển thành http://www.chiasedoan.net/ )

Code:
PHP Code:
RewriteEngine On
RewriteBase 
/
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.chiasedoan.net$ [NCRewriteRule ^(.*)$ http://www.chiasedoan.net/$1 [L,R=301] 
VD 2 -chuyển www.chiasedoan.net sang chiasedoan.net
(Tức là khi truy cập vào địa chỉ http://www.chiasedoan.net/ nó tự chuyển thành http://chiasedoan.net/ )

Code:
PHP Code:
RewriteEngine On
RewriteBase 
/
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^chiasedoan.net$ [NC]RewriteRule ^(.*)$ http://chiasedoan.net/$1 [L,R=301] 
Chỉ có 2 vd đó thôi, nhưng dễ làm phải ko nào, thanks cái nhá
Quảng Cáo