Google PageRank là một yếu tố quan trọng để xác định một URL của trang web đặc biệt là phổ biến hay không. Như tôi không thể kiểm tra trang web PageRank với Thanh công cụ của Google nữa vì vậy tôi phải tìm một cách khác để có được nó. Bằng cách sử dụng phía máy chủ (C# hoặc PHP) để truy vấn đến http://toolbarqueries.google.com/ là một giải pháp tốt.
Mã nguồn dưới đây có class GooglePR không được tạo bởi tôi nên xin đừng hỏi tôi chi tiết về lớp đó. Công việc của tôi chỉ là kết hợp tất cả chúng lại với nhau với một ví dụ trong một trang ASP.net để cho mọi người có thể hiểu và giải quyết vấn đề của họ nhanh chóng.


link download:
PHP Code:
https://www.dropbox.com/s/mm7rh0ujf6ubxb6/csharp-aspnet-check-google_page-rank.rar 
Quảng Cáo