Giả sử các bạn nhập vào 1 chuổi abc và password là a thì hàm mã hóa sẽ mã hóa thành: H5EYTePCM3k= (H5EYTePCM3k= là của chử abc và password là a)
Tiếp theo muốn giải mã chữ mà ta đã nhập(abc) thì nhập chuỗi đã mã hóa vào và password là a thì kết quả là abc

Download tại đây
PHP Code:
https://www.dropbox.com/s/fjh361pvl86g3ez/MD5-asp.net-chiasedoan.info.rar 
Quảng Cáo